Zorgtoeslag 2013

Welkom op zorgtoeslag 2013

Iedere inwoner van Nederland en iedereen die werkzaam is in Nederland ouder dan 18 jaar is verplicht tot het afsluiten van een zorgverzekering. Indien u een zorgverzekering heeft dan heeft u recht op het aanvragen van zorgtoeslag, mits u een bepaald bedrag per maand verdiend.

De belastingdienst, door de Nederlandse regering aangesteld tot het verlenen van deze toeslagen beslist op basis van uw inkomen of u hier recht op heeft. Er zijn echter een aantal factoren die meespelen in het verkrijgen van deze toeslag. Dit zijn onder andere of u alleenstaand bent of samenwonend bent. Verdiend u beneden modaal of erboven. Dit zijn slechts een aantal factoren welke ook tussentijds veranderd kunnen worden. U kunt ten alle tijden veranderingen aanbrengen waardoor u mogelijk recht heeft tot het aanvragen van zorgtoeslag 2013.

Indien u hiervoor in aanmerking wilt komen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• Minimaal 18 jaar, indien je dat dit jaar geworden bent kan je hierop aanspraak maken van het moment dat je 18 jaar bent geworden.
• U voldoet aan de inkomsten welke gelden voor het verkrijgen van zorgtoeslag 2013
• U een Nederlands staatsburger bent en / of werkzaam bent in Nederland.

Het is echter wel zo dat als u alleenstaand bent u meer zorgtoeslag zult ontvangen dan wanneer u een fiscale partner heeft. U kunt dit uiteraard vrijblijvend controleren en als u er niet om vraagt, dan zult u ook niets ontvangen. Bekijk dus snel of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag 2013.